Back to the top

EU Projekt

 

Projektbeskrivning

Under tre dagar andra helgen i december förvandlas Visby till en Medeltida Julstad: Krogar, aktiviteter  så som kurser och föreläsningar, bågskytte, konserter, teater, medeltida marknad. Ett myllrande folkliv som bjuder på en annorlunda julupplevelse med medeltida förtecken. Vi öppnar upp  medeltida arenor så som Kultudralen s:t Nicolai med mera.  Vi skapar nya produkter för besöksnäringen att sälja och paketera. Vi skapar ett hållbart och långsiktigt projekt som det talas om långt utanför  Gotlands och Sveriges gränser. Vi kommer att lyfta Gotland och Visby som vinterdestination. 
Målet är att skapa en stark hållbar kvalitativ kommersiell reseanledning i december. Syftet är att  utveckla vintersäsongen på Gotland och samarbetet mellan aktörer. Detta är ett för Medeltidsveckan på Gotland AB (nedan kallat  Medeltidsveckan) och Go Gotland AB (nedan kallat goGotland) helt nytt grepp kring samarbete för affärsutveckling. Genom insatser och metoder för hållbart företagande främjar projektet utveckling av företag genom förutsättningsskapande: att utveckla produkter och tjänster och skapa gemensam försäljning av dessa under en annars svår eventsäsong. Medeltidsveckan har tidigare hållit Medeltida Jul som ett eget event, men gör nu i projektform ett grundarbete för att skapa nya samarbeten och metoder och utveckla en ny tjänst tillsammans med i första hand eventbolaget goGotland. 

Medeltidsveckan på Gotland, med 4 anställda, har arrangerat Medeltidsveckan sedan 1984, och har en bred kompetens inom projektgenomförande. goGotland är ett framgångsrikt eventföretag med 10 anställda som skräddarsyr event över hela världen och hjälper kunder att knyta relationer. goGotland genomför bland annat återkommande stora projekt under året, med t.ex. 20 olika arenor under Almedalsveckan med kunder från både Gotland, Sverige och internationellt. Båda företagen arbetar med Gotland som bas. Ambitionen i projektet är att skapa arbetstillfällen, både direkt och i förlängningen.

För att hålla ihop ett evenemang av omfattningen som Medeltida jul innebär behövs åtminstone 6 månader av halvtidsarbete för en projektledare (860 timmar) utöver ytterligare positiva sysselsättningseffekter såsom bibehållen personal i Medeltidsveckan, all genomförandepersonal och företag som påverkas positivt av kundtillströmningen under Medeltida jul. Även besökare, Region Gotland och ideella organisationer kommer kunna dra nytta av projektresultatet. Besvara fråga: Vilka andra samarbetar projektet med? I första hand Eventbolaget goGotland. I andra hand Gotlands museum, Destination Gotland, restauratörer (Matmuren, Kapitelhusgården, Fornsalens Café), Clarion Hotel Wisby, Best Western Strand, Kränku, Wisby Centrum, Wisby Strand mfl

Telefon 0498-29 10 70
Adress Strandgatan 28, 621 56 Visby
E-post info@medeltidsveckan.se

Foto: Mike Fergusson
Video: Joel Kvarnsmyr

EU Logo@4x
© Medeltidsveckan 2018